Ventry International Topper

Ventry International Topper

Not available in our online shop

Ventry International 7 ZONE

ที่นอนยางพาราธรรมชาติ 100% สำหรับใช้รองนอน

- ชั้นในผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% แบบ 7 Body Zone System
- หุ้มด้วยผ้าฝ้ายชนิดพิเศษ ป้องกันการซึมผ่านของหยดน้ำ
- ระบายอากาศได้ดี ป้องกันการอับชื้น
- รับประกัน 5 ปี
- ความหนา 2 นิ้ว ถึง 3 นิ้ว
- มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 ฟุต ถึง 6 ฟุต

back to overview