หมอนรอง Ventry PT8

หมอนรอง Ventry PT8

Not available in our online shop
ขนาด 33 x 54 x 11 cm
- แกนชั้นในผลิตจากยางพาราธรรมชาติ
- ออกแบบให้มีlส่วนโค้งพิเศษ รองรับศรีษะ คอและไหล่
- ใช้เป็นแผ่นรองไหล่ช่วยล๊อคผู้ป่วยที่นอนคอตกหมอน เพื่อช่วยให้กระดูกข้อต่อและคอ ไม่เคลื่อนไหว
back to overview