งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Thailand International Furniture Expo 2018 (TIF Expo 2018

     งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Thailand International Furniture Expo 2018 (TIF Expo 2018)
เป็นงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำบริษัทชั้นำ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกมาจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมาตรฐานส่งออก มีดีไซน์

พบบูธ VENTRY สินค้าหมอน ที่นอนยางพาราธรรมชาติ ได้ที่ Hall 3 Impact Challenger เมืองทองธานี                                                                   วันเจรจาธุรกิจ 7-8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น. วันสำหรับบุคคลทั่วไป 9-11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 21.00 น.<br>