Ventry Jasper

Ventry Jasper

ที่นอนสปริงยางพาราธรรมชาติ 100% ให้ความนุ่นแน่น เสริมแผ่นยางพาราธรรมชาติแท้ ช่วยให้การสปริงตัวและคืนตัวดีเยี่ยม เหมาะสมกับผู้ที่ชอบนอนที่นอนสปริงที่มีความยืดหยุ่นสูง คืนตัวเร็ว หมดปัญหากับเสียงรบกวนยามพลิกตัว
Not available in our online shop
back to overview