Ventry International Topper (2-inch thick)

Ventry International Topper (2-inch thick)

Ventry International 7 ZONE

ที่นอนยางพาราธรรมชาติ 100% สำหรับใช้รองนอน

- ชั้นในผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% แบบ 7 Body Zone System
- หุ้มด้วยผ้าฝ้ายชนิดพิเศษ ป้องกันการซึมผ่านของหยดน้ำ
- ระบายอากาศได้ดี ป้องกันการอับชื้น Made from 7 body zone natural latex foam
- รับประกัน 5 ปี
- ความหนา 2 นิ้ว
- มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 ฟุต ถึง 6 ฟุต

 
back to overview