Ventry Topper Air Flow 180x7.5x200 cm

Ventry Topper Air Flow 180x7.5x200 cm

Ventry International AIR FLOW

ที่นอนยางพาราธรรมชาติ 100% สำหรับใช้รองนอน

- ชั้นในผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% Made from 7 body Zone natural latex foam
- ผ้าหุ้มทอลายผ่านกระบวนการ Anti-Dust Mite ป้องกันไรฝุ่น อายุการใช้งานยาวนาน Surface designed with air flow track for supreme ventilation
- รับประกัน 5 ปี
- ความหนา 2 นิ้ว
 - มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 ฟุต ถึง 6 ฟุต

24,470 ฿
back to overview