Ventry Topper Sure

Ventry Topper Sure

Ventry Topper Sure

ที่นอน Topper สำหรับใช้รองนอน

- ชั้นในผลิตจากยางพาราชนิดอัดแน่นพิเศษ
- ผ้าหุ้มทอลายผ่านกระบวนการ Anti-Dust Mite ป้องกันไรฝุ่น อายุการใช้งานยาวนาน
- รับประกัน 5 ปี
- ความหนา 2 นิ้ว
- มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 ฟุต ถึง 6 ฟุต

 
back to overview