Ventry Elliptical Contour เบาะรองก้นกบ รุ่นวงรี

Ventry Elliptical Contour เบาะรองก้นกบ รุ่นวงรี

ขนาด 40 x 47 x 7 cm
- ออกแบบด้วยเส้นโค้งพิเศษ รองรับส่วนล่างและก้น
- ออกแบบให้มีหลุมตรงกลาง สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไส้เลื่อน และกระดูกก้นกบร้าว
- ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังจากการผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร
1,390 ฿ 990 ฿
back to overview